Vigtige informationer

Inhabilitet – interessekonflikt

Ved opstarten af en ny opgave gennemgås en intern procedure, der vil afdække evt. problemstillinger i tilknytning til inhabilitet eller anden interessekonflikt

Fortrolighed

Alle oplysninger, som medarbejderne hos OX udbudsrådgivning modtager fra vores kunder i forbindelse med vores assistance, er underlagt tavshedspligt, og vi behandler sådanne oplysninger med den største fortrolighed.

Honorar

Honoraret er fast, uagtet hensynet til sagens karakter, værdi, arbejdets karakter, tidsforbruget i forbindelse med sagen og det ansvar, der er forbundet med opgaven udførelse. Honoraret faktureres efter end opgaveløsning.

Datapolitik

OX Udbudsrådgivning er datasvarlige for de personoplysninger vores kunder udleverer, i forbindelse med vores assistance.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger med det formål, at kunne opfylde vores aftale med kunden. Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysningerne så længe, som aftaleforholdet med kunden eksisterer. Ophører aftaleforholdet, sletter vi kundens personoplysninger.

Kunden har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold vores behandling af personoplysninger. Kunden som ønsker at gøre brug af sine rettigheder, skal kontakte OX Udbudsrådgivning.

Kunden har ret til at få indsigt i de oplysninger, som OX Udbudsrådgivning behandler om kunden, samt en række yderligere oplysninger.

I særlige tilfælde har kunden ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Kunden har ret til at gøre indsigelse med vores behandling af personoplysninger.

Kunden har ligeledes ret til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Kunden kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på www.datatilsynet.dk.

Der kan indgives en klage til Datatilsynet, hvis kunden er utilfreds med den måde, vi behandler dennes personoplysninger på.

Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilynet.dk.

Kontakt os

Vi er meget spændte på at høre om det udbud du gerne vil have os til at hjælpe med at vinde.